ความเจ็บปวด

การฝันถึงความเจ็บปวดอาจเป็นสัญญาณเตือนว่าร่างกายของคุณกำลังส่งถึงคุณและยังเป็นการแสดงถึงความกดดันที่สถานการณ์ในชีวิตประจำวันกำลังเกิดขึ้นกับคุณและคุณไม่กล้าเผชิญหน้ากับมัน