ขี้เถ้า

การฝันถึงขี้เถ้าเป็นสัญลักษณ์ของการเปลี่ยนแปลงและความไม่เที่ยงและเมื่อสิ่งเหล่านี้ปรากฏในความฝันของเราถือเป็นการเตือนว่าเราควรถ่อมตัวและจำไว้ว่าการอ้างสิทธิ์ส่วนตัวใด ๆ จะสิ้นสุดลงด้วยขี้เถ้าในบางจุด