ตุ่น

การเห็นไฝในความฝันหมายถึงการทำลายล้างและอุปสรรคทางการเงิน ไฝยังหมายความว่ามีคนรอบตัวคุณมีแผนการซ่อนเร้น