พยาน

การเป็นพยานในความฝันแสดงถึงความจำเป็นของคุณในการสังเกตสิ่งใกล้ตัวอย่างรอบคอบ การฝันว่าคุณยืนยันบางสิ่งเป็นพยานบ่งบอกว่าคุณควรรับผิดชอบต่อการกระทำของคุณมากขึ้น