พายเรือเล่น

การฝันว่าคุณกำลังพายเรือนั้นบ่งบอกถึงการเดินทางที่ยาวนานและยากลำบาก ความฝันนี้สามารถบ่งบอกถึงการตัดสินใจที่ผิดพลาดได้เช่นกัน