กบฏ

การเห็นการกบฏในความฝันทำให้เห็นถึงความขัดแย้งที่ยิ่งใหญ่