ลู่

การฝันเกี่ยวกับการติดตามแสดงให้เห็นว่าคุณจะแก้ปัญหาและความยากลำบาก การฝันว่าคุณถูกติดตามบ่งบอกว่าคุณต้องระวังตัวมากขึ้นและยืนหยัดเพื่อตัวเอง