สระ

การเห็นสระว่ายน้ำในความฝันบ่งบอกว่าคุณควรเข้าใจและมองหาคู่ของคุณให้มากขึ้น อีกทางหนึ่งสระว่ายน้ำบ่งบอกถึงความต้องการของคุณในการทำความสะอาด แต่ยังรวมถึงความพึงพอใจและวิวัฒนาการด้วย