รูปไข่

การเห็นวงรีในความฝันแสดงถึงคุณสมบัติของช่องคลอดมดลูกและเพศหญิง นอกจากนี้ยังเป็นสัญลักษณ์ของออร่าและพลังงานทางจิตวิญญาณของคุณ