วัยหมดประจำเดือน

การฝันถึงวัยหมดประจำเดือนบ่งบอกว่าคุณทนไม่ได้กับคนรอบข้าง