แมงกระพรุน

การได้เห็นแมงกะพรุนในความฝันแสดงถึงความทรงจำที่เจ็บปวด นอกจากนี้ยังอาจหมายถึงความก้าวร้าวที่ซ่อนเร้นต่อบุคคลใดบุคคลหนึ่งหรือสถานการณ์ที่ไม่พึงประสงค์