การดำเนินคดี

ความฝันในการเป็นทนายความบ่งบอกว่าคุณต้องรับผิดชอบในการแก้ไขข้อพิพาทระหว่างผู้อื่น หากคุณอยู่ในกระบวนการดำเนินคดีและพบทนายความแสดงว่าคุณจะมีปัญหาและความยุ่งยาก