ลำดับชั้น

ความฝันของลำดับชั้นหมายถึงภูมิปัญญาประสบการณ์ความปลอดภัยและการป้องกัน ความฝันอาจเป็นสัญลักษณ์ของโอกาสใหม่ ๆ