หมอก

ความรู้สึกสับสนเกี่ยวกับสิ่งของหรือบุคคลที่คุณรัก