อาคาร

การฝันเกี่ยวกับอาคารที่มีคนอาศัยอยู่หมายถึงเป้าหมายหลักของคุณที่จะต้องทำ หากอาคารไม่มีคนอยู่แสดงว่าคุณกำลังมีความรู้สึกไม่พอใจถูกหลอกลวงและโกหก การฝันว่ามีการสร้างอาคารหมายความว่าคุณจะมีความทุกข์ แต่ในที่สุดก็ประสบความสำเร็จ