นั่งร้าน

การฝันว่าคุณอยู่บนนั่งร้านแสดงถึงสิ่งที่เกิดขึ้นชั่วคราวในชีวิตของคุณ คุณอาจต้องการความช่วยเหลือเพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือก้าวขึ้นสู่ระดับที่สูงขึ้น