อาหาร

การฝันว่าคุณกำลังรับประทานอาหารเตรียมหรือซื้ออาหารหมายความว่าคุณมีความกลัวอย่างมากต่อความยากจนต้องทนทุกข์กับการสูญเสียทางวัตถุความเหงาการปฏิเสธผู้อื่นความเจ็บป่วยและการแก่ชรา คุณต้องดูแลสุขภาพของคุณด้วยความหึงหวงและตั้งใจและปฏิบัติให้มากขึ้นเล็กน้อย