การแปล

ความฝันที่มีการนำเสนองานแปลหรือมีคนแปลบางสิ่งบางอย่างหรือผู้ฝันที่แปลมักจะหมายความว่าเหตุการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นหรือจะเกิดขึ้นในไม่ช้าจะให้คำอธิบายที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดการของธุรกิจ