โชค

การฝันว่าตัวเองโชคดีมักจะบอกล่วงหน้าเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการแย่มากจนคุณฝันถึง อย่างไรก็ตามหากใช้ความคิดเหล่านี้อย่างถูกต้องอาจให้ผลลัพธ์ที่ดีหากคุณไม่พึ่งพาโชค แต่ต้องทำงานหนัก การพิจารณาว่าตัวเองเป็นคนโชคดีในความฝันอาจเป็นลางบอกเหตุสำหรับความทุกข์ในอนาคตความผิดหวังความกังวลหลาย ๆ อย่างและเพื่อนปลอม ๆ ที่จะต่อต้านผลประโยชน์ของคุณเองส่วนใหญ่เกิดจากความหึงหวง