แปลกใจ

การฝันว่าตัวเองได้รับเซอร์ไพรส์ครั้งใหญ่บ่งบอกว่าคุณกำลังกระสับกระส่ายเพราะคาดหวังว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น (เช่นข่าว) ความฝันนี้เป็นความปรารถนามากกว่าสิ่งใด ๆ คือความปรารถนาที่กำหนดไว้อย่างหลวม ๆ ซึ่งมักจะตีความว่าเป็นลางสังหรณ์หรือเป็นเพียงความไม่แน่นอน