การหว่านเมล็ด

หากคุณเห็นตัวเองกำลังหว่านในความฝันเป็นสัญญาณของความสงบสุขและความเจริญรุ่งเรืองในชีวิตของคุณ ความฝันนี้มีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นในครอบครัว การได้เห็นทุ่งนาเป็นปัจจัยสำคัญของความสำเร็จทางการเงินครั้งต่อไปและการปรับปรุงสภาพความเป็นอยู่ของคุณเอง โดยรวมแล้วนี่เป็นความฝันที่ดีและแสดงถึงความโชคดีและความสำเร็จแน่นอนว่าเราต้องคำนึงถึงเงื่อนไขและสถานการณ์ที่นำเสนอความฝันนี้ด้วยเช่นหากพื้นที่เพาะปลูกอยู่ในสภาพที่ไม่ดีหรือถูกไฟไหม้ความหมายอาจ เปลี่ยนและหมายถึงตรงกันข้าม