การลาออก

การฝันว่าคุณลาออกจากงานบางอย่าง (การจ้างงานธุรกิจอาหารและความสัมพันธ์ทางสังคม) ชี้ให้เห็นว่าความยากลำบากจะกลายเป็นปัญหาใหญ่ในไม่ช้าซึ่งจะบังคับให้คุณต้องตัดสินใจบางอย่าง