กล้ามเนื้อ

การฝันว่ามีกล้ามเนื้อที่พัฒนามากบ่งบอกถึงความไร้สาระซึ่งจะทำให้ผู้ฝันเสียเปรียบศัตรูที่ผู้ฝันมีอยู่ อย่างไรก็ตามผู้ฝันจะครอบงำและแก้ไขปัญหาใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้น การฝันว่ามีกล้ามเนื้อที่หย่อนยานและอ่อนแรงบ่งบอกว่าผู้ฝันตระหนักว่าตนเองไม่สามารถแก้ปัญหาได้ หากผู้หญิงมีความฝันแบบเดียวกันนี้แสดงว่าผิดหวังและล้มเหลว