เพิก

แถบสีขาวหมายถึงการเดินทางระยะสั้นที่จะทำให้คุณได้รับความสนุกสนาน แถบสีแดงหมายถึงความทุกข์ยาก