บุรุษไปรษณีย์

การฝันถึงบุรุษไปรษณีย์หรือการได้ยินเสียงหวีดหวิวบ่งบอกถึงการมาเยือนของคนไม่พึงประสงค์