สารหนู

ความฝันนี้เป็นคำเตือนเกี่ยวกับโรคร้ายแรงที่อาจเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากในความฝันสารหนูถูกนำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ หากคุณใฝ่ฝันที่จะทำตามวัตถุประสงค์นั่นหมายถึงการรักษาคนป่วย