สีเหลืองอำพัน

โดยทั่วไปความฝันที่ปรากฏเป็นสีเหลืองอำพันบ่งบอกถึงการเริ่มต้นช่วงเวลาที่ดีที่คุณควรใช้ประโยชน์จาก