หญ้าชนิตหนึ่ง

การฝันถึงหญ้าชนิตหรือหญ้าแห้งเป็นสัญลักษณ์ของงานอดิเรกในประเทศและการแต่งงานที่เป็นไปได้กับคนที่เกี่ยวข้องกับสนาม