ความทุกข์ยาก

หากคุณฝันถึงความทุกข์ยากกับศัตรูแสดงถึงความยินดีและความพึงพอใจ การฝันถึงความทุกข์ยากเป็นการเชิญชวนให้ร่าเริง