ใกล้เข้ามา

หากในความฝันคุณเข้าใกล้เจ้าชายหรือผู้ชายที่มีตำแหน่งสูงแสดงถึงความไร้สาระ ในทางกลับกันถ้าคุณฝันว่ามีกษัตริย์เข้ามาใกล้คุณนั่นเป็นสัญญาณของความโชคร้ายที่อาจเกิดขึ้น