ปุ๋ย

การฝันถึงปุ๋ยในทุกรูปแบบเป็นการบ่งบอกถึงแนวโน้มที่ดีในอนาคตอันใกล้พร้อมกับคำสัญญาของผลกำไร การจ่ายเงินมักหมายถึงข้อตกลงที่มีผลในกิจกรรมระดับมืออาชีพที่คาดหวังความสำเร็จ