ภาพ

ระวังคนหน้าซื่อใจคดและคนโกหก เสี่ยงต่อการถูกนินทาและคำบอกเล่า