เถาวัลย์ไวน์

ไวน์เป็นสัญลักษณ์ของความมั่งคั่งและความรู้ พวงองุ่นเป็นสัญลักษณ์ของความอุดมสมบูรณ์และความเสียสละ