ลุย

ความฝันเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาสำคัญของชีวิตเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเป็นทางร่างกายจิตใจหรือจิตวิญญาณ ความฝันยังแสดงให้เห็นถึงเป้าหมายใหญ่ที่คุณทำไว้กับตัวเอง คุณกำลังพยายามบรรลุเป้าหมายบางอย่างที่ทำไว้เมื่อนานมาแล้ว