กลึง

หากเครื่องกลึงทำงานได้จังหวะที่ดีแสดงถึงความสำเร็จและความเจริญรุ่งเรือง หากหยุดแสดงว่าแผนและโครงการของเราจะเกิดความล่าช้า ถ้ามันทำงานได้ไม่ดีเราหยุดพักหรือทำให้เราล้มเหลวหรือหากเกิดอุบัติเหตุขึ้นมันจะบอกล่วงหน้าถึงความล้มเหลวและภาวะแทรกซ้อนบางอย่าง