คนโง่

เตือนว่าพฤติกรรมของบุคคลบางคนอาจทำให้คุณโชคดีโดยเฉพาะในขณะที่ทำธุรกิจ อย่างไรก็ตามอย่าชั่วร้ายเกินไป