บาร์เรล

ประกาศความรุ่งเรืองและยิ่งมีไวน์มากเท่าไหร่ความอุดมสมบูรณ์ความสำเร็จและความมั่งคั่งก็ยิ่งมากขึ้น หากประกอบด้วยน้ำแอลกอฮอล์ปิโตรเลียมหรือน้ำมันคุณจะล้มเหลวเพราะทะเยอทะยานเกินไป