น่อง

เป็นสัญลักษณ์ของวัยเด็ก ลูกวัวหมายถึงการตั้งครรภ์การคลอดที่มีความสุขการรับเลี้ยงบุตรบุญธรรมการปกครองการอุปถัมภ์และสถานการณ์อื่น ๆ ที่คล้ายคลึงกัน