นักบุญ

ถือเป็นการสิ้นสุดของปัญหาทั้งหมดที่กำลังทรมานผู้ฝันอยู่ในขณะนี้ ในความหมายทางจิตวิญญาณความฝันสะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อผู้สูงสุด หากวิสุทธิชนเสียใจการข่มขู่หรือโกรธการเปลี่ยนแปลงนั้นไม่ดีและสะท้อนถึงความกลัวและความไม่มั่นคงของเราทางวิญญาณ