กระดาษ

ตัวอักษรหรือสัญลักษณ์ที่ปรากฏในความฝันของกระดาษสามารถระบุบุคคลที่เชื่อมโยงกับคุณหรือเป็นสัญลักษณ์ของสถานการณ์ที่มีลักษณะเฉพาะ การวิเคราะห์ข้อมูลนี้จะต้องเปรียบเทียบกับด้านอื่น ๆ ของความฝัน