นกยูง

เป็นสัญลักษณ์ของทั้งหมด ในทางกลับกันมันเป็นสัญลักษณ์ของความไร้สาระความภาคภูมิใจและความเปราะบางของรูปลักษณ์ภายนอก ในคนที่มีพัฒนาการทางร่างกายสูงแสดงว่าพวกเขาถึงระดับของวุฒิภาวะทางวิญญาณซึ่งจำเป็นต้องกำหนดทิศทางที่แน่นอนให้กับชีวิตฝ่ายวิญญาณ