หมามุ่ย

หมามุ่ยเป็นสัญลักษณ์ของการทรยศความโหดร้ายและตัณหา