ความภาคภูมิใจ

คุณจะต้องไม่ไว้วางใจมิตรภาพบางอย่างในสภาพแวดล้อมของคุณ