อาราม

การฝันถึงอารามหรือเข้าไปใกล้ในความฝันประกาศความผิดหวัง หากเราอยู่ในอารามพูดคุยกับผู้อื่นโดยไม่สนใจสิ่งที่เกิดขึ้นนั่นเป็นการเตือนว่าทัศนคติต่อชีวิตของเรานั้นประมาทและเราสามารถกระทำความไม่รอบคอบได้