คราบ

ในความฝันของคนหนุ่มสาวคราบมักเผยให้เห็นถึงความกลัวเรื่องเพศและผลที่ตามมา หากคราบสกปรกในความฝันปรากฏขึ้นตามการกระทำของเวลาความฝันดังกล่าวแสดงให้เห็นว่ามีเหตุการณ์หรือความจริงที่ไม่เป็นปัจจุบันและไม่ใช่สำหรับอนาคต แต่ยังคงติดอยู่ในอดีตหรือผลที่ตามมามาจากอดีต