นักเล่นกล

หากเราเล่นกลสำเร็จเราจะแข็งแกร่งขึ้นจากสถานการณ์ปัจจุบันของเรา หากเราล้มเหลวในการเล่นกลก็หมายความว่าเราจะล้มเหลวหรือสูญเสียเงิน