ไก่

ฝันว่าแม่ไก่ออกไข่หมายถึงความมั่งคั่งทางเศรษฐกิจ ความฝันของไก่ขันหมายถึงการประกาศความทุกข์ยาก ความฝันของแม่ไก่กับลูกหลานหมายถึงความสำเร็จส่วนบุคคล