เหยือกแจกัน

มันเป็นสัญลักษณ์ของผู้หญิง หากมีของเหลวที่ดีเช่นไวน์น้ำมันหรือน้ำใสเป็นลางบอกเหตุว่าเราจะได้รับสิ่งดีๆ หากมีของเหลวที่เป็นอันตรายแสดงว่าเป็นลางร้าย