ความอ่อนแอ

ความพยายามของคุณจะไม่เพียงพอที่จะปรับปรุงสถานการณ์ของคุณ