เตาอบ

สิ่งที่สำคัญจริงๆในความฝันนี้คือสิ่งที่เราใช้เตาอบ